Over Ons

W ij zijn een enthousiaste groep mensen, komende uit de schaakwereld en het onderwijs en hebben ons als doel gesteld een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen en jeugd op maatschappelijk en cultureel vlak. Als invalshoek gebruiken wij het eeuwenoude schaakspel dat niet alleen rijk is aan geschiedenis, een spoor door zowat alle culturen heeft getrokken, maar bovendien zeer leerzaam is.

Alhoewel het aantal studies beperkt is tonen ze allemaal een substantiële meerwaarde aan bij schakende kinderen op vlak van wiskunde en niet in het minst bij de attitudevorming. Zet verder het kind centraal, schenk bijzondere aandacht aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap en je hebt een duidelijk beeld van de Schaakacademie.


Onze missie:

“De Schaakacademie Limburg, ook wel de SLim genoemd, wil zich over de volledige regio Limburg profileren met een continue, gestructureerde en kwaliteitsvolle schaakopleiding met bijzondere aandacht voor kinderen en jeugd met een lichamelijke of geestelijke handicap.”

 

 

Continue

De continuïteit van de opleiding wordt gegarandeerd doordat de academie zich niet alleen engageert voor het regelmatig opstarten van nieuwe lessenreeksen, maar bovendien alle deelnemers de mogelijkheid wil bieden de volledige cyclus te doorlopen en door te groeien tot het niveau van een topschaker.

Gestructureerd

Om van beginner tot een top-schaker te evalueren moet je verschillende stappen doorlopen. Voor elke stap en in functie van de ouderdom van de kinderen en jeugd beschikt de Schaakacademie over specifiek lesmateriaal. Het gebruik van de optimale leermiddelen vormt samen met de persoonlijke opvolging en begeleiding de basis voor de gestructureerde opleiding.

Kwaliteit

Wij streven naar kwaliteit en willen het steeds beter doen.
Hiervoor werken wij met een interne kwaliteitsbewaking. Die voorziet zowel in de professionele begeleiding van de schaakleerkrachten als de continue evaluatie en verfijning van lespakketten voor de verschillende leeftijdgroepen. Voor de basisopleiding die op zowel lagere als middelbare scholen wordt gegeven is de bijkomende doestelling deze optimaal te integreren in het betreffende leerplan voor het behalen van de eindtermen (wiskunde, geschiedenis, cultuur, attitudevorming).

Lichamelijke of geestelijke handicap

De Schaakacademie wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een schaakopleiding. Hierbij schenken wij bijzondere aandacht aan de kwetsbare groep van lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen en jeugd. Uitgangspunt is dat elk kind de kans moet krijgen (het recht heeft) om zich optimaal te ontwikkelen. De extra tijd en energie die de kwetsbare groep nodig heeft is geen excuse om ze te weren maar zien we als een bijzondere uitdaging.

De kinderen van vandaag zijn de toekomst van morgen.
Investeren in kinderen is investeren in onze toekomst.